Od początku istnienia firmy staramy się w miarę naszych możliwości wspierać najbardziej potrzebujących. 
O zaangażowaniu w działaność charytatywną świadczy dwukrotne uhonorowanie Właściciela Roberta Marczaka medalem w kategorii Darczyńca Roku w latach 2001 oraz 2009.