Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „Robson” za podstawowy cel i zamiar obrał sobie nieustanne dążenie do zaspokojenia potrzeb
i oczekiwań naszych Klientów, szczególnie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów.Osiągnięcie tego celu realizujemy poprzez wdrożenie i utrzymanie systemów:

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
GHP- Dobra Praktyka Higieniczna
HACCP – System Analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych.

Pracownicy naszej firmy zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP, są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane
na terenie zakładu w cyklu produkcji naszych wyrobów i jednocześnie odpowiadają za ich bezpieczeństwo zdrowotne oraz jakość.

Dodatkowo wśród wszystkich Pracowników zakładu została rozpowszechniona i jest znana polityka bezpieczeństwa żywnościowego oraz podlega przeglądowi i uaktualnieniom w zależności od potrzeb i sytuacji.