Piekarnia „Robson” jest firmą rodzinną i została założona w 01.06.1993 roku. Firma zajmuje się produkcją pieczywa : chleba pszennego, żytniego, pszenno-żytniego, oraz wyrobów cukierniczych. Zakład produkcyjny znajduje się w Łochowie przy ulicy Myśliwskiej 4 A. Jest to  zakład prywatny zatrudniającymblisko 200 osób na stanowiskach  pracowników produkcyjnych, kierowców, pracowników porządkowych, pracowników biurowych oraz sprzedawców i uczniów, szkolonych i przygotowywanych do wykonywania zawodu: piekarza, cukiernika, sprzedawcy. Po zakończeniu nauki każdy uczeń zdaje egzamin czeladniczy w zawodzie i ma zapewnione miejsce pracy w zakładzie. Praca odbywa się na dwie zmiany- dzienną i nocną. Firma pomimo rosnącej konkurencji od lat utrzymuje pozycję głównego dostawcy pieczywa na rynku lokalnym. Pieczywo dostarczane jest do odbiorców oddalonych w promieniu 100 km. Firma jest jednym z największych zakładów produkcyjnych rynku lokalnego. Przedsiębiorstwo wypracowało sobie wizerunek i markę w gminie i powiecie dzięki wysokiej jakości świadczonych usług, stabilności zatrudnienia oraz dobrej kondycji finansowej. Odbiorcami produktów są lokalne sklepy na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego.